Statement vum CGFP-President Romain Wolff zum Tripartite-Accord

Statement vum CGFP-President Romain Wolff zum Tripartite-Accord

2022/03/31

De CGFP-President Romain Wolff huet virun der Presse den Tripartite-Accord mat dëse Wierder kommentéiert: Den Indexmechanismus ass gerett, den Tripartite-Modell bleift erhalten an déi manner héich Gehaltsklassen gi beim Décalage vun den Indextranchen am meeschte kompenséiert.

➡️ Hei geet et weider bei de Video vum Statement op YouTube

  • AEE
    Association des employé(e)s de l'Etat a.s.b.l.
    Affiliée à la Confédération Générale de la Fonction Publique CGFP
  • Contact
    En cas de question n'hésitez pas à nous contacter.
    E-Mail : info@aeeasbl.lu

© AEE A.S.B.L.